Sorumluluklarımız!

1.         634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu ve 34’ncü maddesindeki  yöneticinin görevleri çerçevesinde   tüm iş ve işlemleri yapmak.

2.         Teklifin HİZMET PLANI bölümünde yazılı bulunan Personel, Teknik , Temizlik, Bakım onarım, Bütçe, Kayıt ve raporlama, Güvenlik, Denetleme, Hukuk, Sosyal ilişkiler ve Danışmanlık alanındaki tüm   iş ve işlemleri yapmak

3.         1774 sayılı Kimlik Bildirme kanununun 1,5,7 ve 11’inci maddeleri gereği sorumlulukları yerine getirmek

4.         Borçlar kanunun 256,257,390,391,392 ‘nci maddeleri gereği sorumlulukları yerine getirmek

5          Ceza Kanunun 546,552,558,559 maddeleri gereği sorumlulukları yerine getirmek.

6.         Medeni Kanunun 633,661 ‘inci maddeleri kapsamınıda sorumlulukları yürütmek

7.         Polis ve Selahiyetleri kanununun 7,14 ve ek 8’inci maddesi gereği sorumlulukları yürütmek

8.         Senedika Kanunun 59 ve 62’inci maddeleri kapsamında sorumlulukları yürütmek

9.         Sosyal Sigorta Kanununun 6,9,79,80,90 ‘ncı maddeleri kapsamında sorumlulukları yürütmek

10.      Zorunlu Deprem Sigortasına Dair Kanun Hükmünde Kararnemenin 2,9,10,11,12,13,14,17 ‘inci maddeleri kapsamında sorumlulukları yerine getirmek

11.      Tebligat Kanunun ek 1’inci maddesi gereği soruumlulukları yerine getirmek

12.      İmar Yönetmeliğinin 35,40,41,42,44,46 ve 50’nci maddeleri gereği sorumlulukları yerine getirmek.

13.      İş Süreleri Tüzüğünün 1,2 ve 4’üncü maddeleri gereği sorumlulukları yerine getirmek

14.      Konut Kapıcıları Tüzüğünün 1-2……..14’ncü maddeleri gereği sorumlulukları yerine getirmek.

15.      Ücretli İzin Yönetmeliğinin 3 ve 4’üncü maddeleri gereği sorumlulukları yerine getirmek

16.      Kimlik Karnesi Tüzüğünün 2,3ve 4’üncü maddeleri gereği sorumluluğu yerine getirmek

17.      Asansör Yönetmeliğinin 1,2,23,25 ‘ince maddeleri gereği sorumlulukları yerine getirmek,

  Yaşamın git gide hızlandığı günümüzde komşuluk ilişkileri de buna paralel olarak üzücü bir şekilde gerilemektedir. Apartman yöneticiliği tarafımızdan, profesyonel anlayış ve yaklaşımla sorunlarınızı en aza indirgeyerek yapılmaktadır.

  Adres

  1775 Sokak No:186 Kat:4 Daire:10 Karşıyaka / İZMİR

  Telefon

  +90 505 582 18 42
  +90 505 231 46 86

  Email

  info@yon35.com