Neler Yaparız

NELER YAPARIZ ?

1.BİNANIN TESLİM ALINMASI SAFHASINDA:

a. Tüm hesaplar ve kayıtları eksiksiz teslim alırız,
b. Binanın tüm alt ve üst yapıya ait planlarını inceleriz.
c. Tüm bina ve tesisleri gezip fotoğraf ve video kaydı oluştururuz.
ç. İnceleme sonucunda yapılan ve yapılamayanları tespit ederiz.

2.PLANLAMA SAFHASINDA:

a. Ayrıntılı bir biçimde bir yıllık işletme projesini hazırlarız,
b. Finansal kaynak gerektiren işlerin yıllara yayılarak yapılması konusunda gerekli planlamaları yaparız,
c. Etkin ve işlevsel bir dosyalama ve arşiv sistemi oluştururuz.
ç. Tüm tesislerin işletilmesine ilişkin yönergeler oluştururuz,
d. Çalışan personel görev talimatlarını hazırlarız,
e. Tüm alet ve cihazların kullanma ve bakım talimatlarını hazırlarız,
f. içerisinde; otopark kullanımı, yeşil alanlar, balkonlar, klimalar, asansörler, çöpler, kapıcılık hizmetleri, taşınma kuralları, konut içi tadilat ve tamiratlar, gürültü, evcil hayvanlar, kiralamalar, ziyaretçiler, Kuryeler hizmetleri, merkezi ısınma ve su hizmetleri, gibi hususların bulunduğu site yaşam kuralları kitapçığını oluştururuz,
g. Site yazılım programı marifetiyle oturan kişilere ait bilgi formlarını oluştururuz.

3.İCRA SAFHASINDA:

a. Yapılması planlanmış işler için teknik şartname hazırlayıp, ehil kişilerden yeterli sayıda teklif alırız,
b. İşi yapacak firmanın belirlenmesine müteakip (iş)“ Eser” sözleşmesi yaparız,
c. 6331 sayılı iş güvenliği ve iş sözleşmesini dikkate alarak işe başlatır ve bitirilmesini sağlarız,
ç. Daha önce hazırladığımız “Tesis işletme Yönergesi” dahilinde tüm bakım, onarım ve yenileme çalışmalarının zamanında yapılmasını sağlarız,
d. site yaşam kurallarının uygulanabilirliğinin sağlanması için gerekiyorsa sözlü, yazılı ve nihayetinde avukat marifetiyle gerekli uyarıların yapılmasını sağlarız,
e. Aidat, yükümlülüklerini yerine getirmeyenler hakkında kanunun 20 ’nci maddesi gereğince gerekli yasal işlemleri başlatırız.
f. Kapıcı, bahçıvan güvenlik görevlisi gibi çalışanların denetlenmesini ve aykırı durumlarda gerekli yasal işlemlerin yapılmasını sağlarız,
g. Tüm cihazların, talimatlarına uygun olarak kullanılıp kullanılmadığını denetleriz,
h. Karar defteri ve işletme defterinin tutulması, aylık bilançoların çıkarılması, çalışan personelin SGK giderlerinin takip edilmesi, resmi ve özel kurumlarla yazışmalarını yaparız,
ı. Komşuluk ilişkileri açısından ve dayanışmanın gereği olan cenaze, düğün gibi merasimlerde ilan yolu ile duyuruları yapırız,
i. 634 sayılı “Kat Mülkiyeti Kanununun” yöneticinin görevlerinin yazılı bulunduğu 35’nci maddesinde yazılı bulunan görevlerin yerine getiririz,
j. 634 sayılı kanun dışında diğer kanun, yönetmelik ve genelgelerde yazılı bulunan ve aşağıya çıkarılan diğer emredici hükümleri yerine getiririz,

DİĞER EMREDİCİ MADDELERDEN:

(1) 1774 sayılı Kimlik Bildirme kanununun 1,5,7 ve 11’inci,
(2) Borçlar kanunun 256,257,390,391,392 ‘nci,
(3) Ceza Kanunun 546,552,558,559’ncu ,
(4) Medeni Kanunun 633, 661’inci ,
(5) Polis ve Salahiyetleri kanununun 7,14 ve ek 8’inci ,
(6) Sendika Kanunun 59 ve 62’inci ,
(7) Sosyal Sigorta Kanununun 6,9,79,80,90 ‘ncı,
(8) Deprem Sigortası Kararnamesindeki 2,9,10,11,12,13,14,17 ‘inci
(9) Tebligat Kanunun ek 1’inci ,
(10) İmar Yönetmeliğinin 35,40,41,42,44,46 ve 50’nci ,
(11) İş Süreleri Tüzüğünün 1,2 ve 4’üncü ,
(12) Konut Kapıcıları Tüzüğünün 1-2……..14’ncü ,
(13) Ücretli İzin Yönetmeliğinin 3 ve 4’üncü ,
(14) Kimlik Karnesi Tüzüğünün 2,3ve 4’üncü VE ,
(15) Asansör Yönetmeliğinin 1,2,23,25 ‘ince maddelerindeki, Sorumlulukları Yerine Getiririz.

  Yaşamın git gide hızlandığı günümüzde komşuluk ilişkileri de buna paralel olarak üzücü bir şekilde gerilemektedir. Apartman yöneticiliği tarafımızdan, profesyonel anlayış ve yaklaşımla sorunlarınızı en aza indirgeyerek yapılmaktadır.

  Adres

  1775 Sokak No:186 Kat:4 Daire:10 Karşıyaka / İZMİR

  Telefon

  +90 505 582 18 42
  +90 505 231 46 86

  Email

  info@yon35.com