İş Süreleri Tüzüğü

İş Süreleri TüzüğüMadde 1 – İş sürelerinin uygulanmasına ilişkin esaslar,bu tüzükte gösterilmiştir.

İş süresi

Madde 2 – İş süresi,işçinin çalıştırıldığı işte geçirdiği süredir.İş kanunun 62.Maddesinin birinci fıkrasında yazılı süreler de iş süresinden sayılır.Aynı kanunun 64 üncü maddesi uyarınca verilen ara dinlenmeleri ise,iş süresinden sayılmaz.

Haftalık ve günlük iş süresi

Madde 4 – Genel bakımda,iş süresi haftada en çok 45 saattir.

Günlük iş süresi:

 1. a) Haftanın 6 iş gününde çalışılan iş yerlerinde 7,5 saati,
 2. b) Cumartesi günleride tatil edilmek suretiyle haftada 5 iş günü çalışılan iş yerlerinde 9 saati,
 3. c) Cumartesi günü kısmen tatil edilen iş yerlerinde,Cumartesi günü çalışılan süre 45 saatten çıkarıldıktan sonra,kalanın beşe bölünmesiyle bulunacak süreyi,geçemez.

Bir işçinin bu sınırları aşan sürelerde çalıştırılmasında;

 1. a) İş kanunu’nun 36 ve 37 nci,10/9/1960 günlü ve 79 sayılı kanunun 6 ıncı maddeleri
 2. b) İş kanunu’nun 35,66 ve 72 nci maddesine dayanılarak çıkarılan tüzükler.

  Yaşamın git gide hızlandığı günümüzde komşuluk ilişkileri de buna paralel olarak üzücü bir şekilde gerilemektedir. Apartman yöneticiliği tarafımızdan, profesyonel anlayış ve yaklaşımla sorunlarınızı en aza indirgeyerek yapılmaktadır.

  Adres

  1775 Sokak No:186 Kat:4 Daire:10 Karşıyaka / İZMİR

  Telefon

  +90 505 582 18 42
  +90 505 231 46 86

  Email

  info@yon35.com